Dịch vụ khác

Dịch vụ khác

db

Trang chủDịch vụ khác

Quản lý vận hành khách sạn


Quản lý vận hành khách sạn

Chúng tôi cung cấp dịch vụ quản lý vận hành khách sạn bao gồm:

- Tư vấn & Setup khách sạn
- Cung cấp nguồn nhân lực cho khách sạn; tuyển dụng, đào tạo...
- Quản lý vận hành khách sạn
- Đại diện Sales, quản lý các kênh OTA